Tổng sản lượng kinh tế của vùng châu thổ sông Trường Giang đột phá 30 nghìn tỷ Nhân dân tệ

2024-01-30 11:25:26(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa Xã: Trong 5 năm qua kể từ khi phát triển nhất thể hóa vùng châu thổ sông Trường Giang nâng cấp thành chiến lược quốc gia, các chức năng cực tăng trưởng mạnh mẽ và sôi động của vùng này đã không ngừng được củng cố và nâng cao. Theo dữ liệu được tiết lộ trong báo cáo công tác chính quyền ba tỉnh và một thành phố trong vùng, năm 2023, tổng sản lượng kinh tế của thành phố Thượng Hải, tỉnh Giang Tô, Chiết Giang và An Huy đột phá 30 nghìn tỷ Nhân dân tệ, tăng cường hơn nữa vai trò nâng đỡ cho sự phát triển chất lượng cao trên cả nước Trung Quốc.

Vùng châu thổ sông Trường Giang là một trong những khu vực phát triển kinh tế sôi động nhất, trình độ mở cửa cao nhất và năng lực sáng tạo đổi mới mạnh mẽ nhất ở Trung Quốc. Từ năm 2018 đến nay, GDP của vùng châu thổ sông Trường Giang luôn chiếm giữ khoảng 24%  tổng GDP cả nước, cho thấy xu hướng phát triển ổn định. Ba tỉnh và một thành phố trong vùng chiếm 4% diện tích đất nước, đã tạo ra gần 1/4 tổng sản lượng kinh tế cả nước Trung Quốc.

Biên tập viên:Thu Nguyệt