Nhóm Công tác Đánh giá Nhân quyền của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thông qua báo cáo xác nhận Trung Quốc tham gia vòng đánh giá nhân quyền

2024-01-27 13:29:12(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 26/1, tại Geneva, Thụy Sĩ, Nhóm Công tác Đánh giá Nhân quyền của Khóa họp thứ 45 Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã nhất trí thông qua báo cáo xác nhận Trung Quốc tham gia vòng thứ 4 đánh giá nhân quyền.

Trước đó, phái đoàn Chính phủ Trung Quốc đã tham dự hội nghị nhận xét vào ngày 23/1 và có cuộc đối thoại mang tính xây dựng bằng thái độ cởi mở và thẳng thắn với đại diện nhiều nước. Hơn 120 quốc gia đã đánh giá tích cực những tiến triển trong sự nghiệp nhân quyền của Trung Quốc, khẳng định đầy đủ những nỗ lực bền bỉ của Trung Quốc trong việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền. Đánh giá nhân quyền là nền tảng quan trọng để các quốc gia tiến hành trao đổi bình đẳng và thẳng thắn về các vấn đề nhân quyền trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc, đồng thời triển khai đối thoại và hợp tác mang tính xây dựng. Trung Quốc đã tham gia 3 vòng đánh giá trước vào năm 2009, 2013 và 2018.

Biên tập viên:Hạ Vi