Bộ Thương mại Trung Quốc: Thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại “Vành đai và Con đường” không ngừng sâu sắc và vững chắc

2024-01-27 14:04:31(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 26/1, tại cuộc họp báo của Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc, người phụ trách hữu quan của Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, Bộ Thương mại Trung Quốc sẽ thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại “Vành đai và Con đường” không ngừng sâu sắc và vững chắc từ việc sâu sắc hợp tác thương mại và đầu tư, sâu sắc xây dựng các dự án hợp tác, sâu sắc hợp tác trong các lĩnh vực mới, v.v.. Thứ trưởng Bộ Thương mại Quách Đình Đình cho biết, Trung Quốc sẽ thúc đẩy xây dựng Khu thí điểm hợp tác chiều sâu kinh tế - thương mại Trung Quốc - Châu Phi, cùng các nước ASEAN xây dựng Khu kiểu mẫu đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế - thương mại. Đồng thời, cùng càng nhiều nước cùng xây dựng “Vành đai và Con đường” thương thảo ký kết hoặc nâng cấp hiệp định thương mại tự do và hiệp định bảo hộ đầu tư, nhằm cung cấp sự đảm bảo cơ chế mạnh mẽ hơn cho việc cùng xây dựng “Vành đai và Con đường” chất lượng cao.

Biên tập viên:Hạ Vi