Tổng số chủng gấu trúc hoang dã Trung Quốc tăng lên gần 1900 con

2024-01-25 11:21:23(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 25/1, Cục Lâm nghiệp và Thảo nguyên nhà nước Trung Quốc công bố, tổng số chủng gấu trúc hoang dã Trung Quốc tăng lên tới gần 1900 con từ khoảng 1100 con trong thập kỷ 80 của thế kỷ trước.

Biên tập viên:Vũ Minh