Thị trường phụ kiện thiết bị quay phim, chụp ảnh ở Trung Quốc đang tăng trưởng nhanh chóng

2024-01-24 11:34:31(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Thị trường phụ kiện thiết bị quay phim, chụp ảnh ở Trung Quốc đang tăng trưởng nhanh chóng do ngành video ngắn phát trực tuyến trong nước đang phát triển và nhu cầu của thị trường nước ngoài gia tăng.

Người Phụ trách của một công ty sản xuất phụ kiện quay phim, chụp ảnh ở thành phố Lạc Thanh, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc cho biết, trong năm 2022, công ty của ông sản xuất 20 nghìn bộ đèn hỗ trợ ghi hình,và đã hoàn thành sản xuất 50 nghìn bộ vào năm 2023, hiện này các đơn đặt hàng đạt đến mức công suất sản xuất tối đa, không thể nhận thêm đơn đặt hàng nữa.

Người Phụ trách của một công ty sản xuất chân cho máy ảnh, máy quay ở thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang cho biết, sản phẩm của công ty sản xuất chủ yếu xuất khẩu sang nước ngoài, hiện nay khối lượng đơn đặt mua cũng đang tăng liên tục. 

Biên tập viên:Vũ Minh