Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục tăng cường hợp tác chống khủng bố với các nước khác, tích cực tham gia quản trị chống khủng bố toàn cầu.

2024-01-24 10:36:00(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 23/1, Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc đã công bố Sách trắng “Thực tiễn và hệ thống pháp lý về chống khủng bố của Trung Quốc”. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cùng ngày cho biết, Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục tăng cường hợp tác chống khủng bố với các nước khác, tích cực tham gia quản trị chống khủng bố toàn cầu, tiến hành học hỏi, trao đổi và hợp tác sâu rộng trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của công cuộc chống khủng bố toàn cầu, duy trì hòa bình và ổn định quốc tế và khu vực.

Biên tập viên:La Thành