Làm thế nào mà 20 năm thám hiểm Mặt trăng của Trung Quốc biến huyền thoại thành hiện thực?

2024-01-23 11:09:10(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 23/1 kỷ niệm 20 năm Trung Quốc thiết lập và thực thi chương trình thám hiểm Mặt trăng.

20 năm qua, từ quay quanh Mặt trăng chụp ảnh, đến tàu vũ trụ đầu tiên trên thế giới hạ cánh ở mặt tối của Mặt trăng, lại đến việc thành công mang về thổ nhưỡng từ Mặt trăng, chiến lược ba bước “quay quanh, hạ cánh, mang về” đã hoàn thành tốt đẹp.

Theo kế hoạch, giai đoạn 4 thám hiểm Mặt trăng đã được khởi động. Nửa đầu năm nay, tàu Hằng Nga 6 sẽ bay đến mặt tối của Mặt trăng, lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại triển khai lấy mẫu từ mặt tối Mặt trăng. Tiếp theo tàu Hằng Nga 7 dự định được phóng vào khoảng năm 2026, đến cực Nam của Mặt trăng tìm kiếm bằng chứng về sự tồn tại của nước ở Mặt trăng, tàu Hằng Nga 8 sẽ phối hợp với tàu Hằng Nga 7 xây dựng cơ sở của trạm nghiên cứu khoa học Mặt trăng quốc tế ở cực Nam của Mặt trăng, hiện nay, sáng kiến hợp tác này đã được gần 20 quốc gia và tổ chức quốc tế tham gia và hưởng ứng tích cực.

Biên tập viên:Thanh Đóa