Trung Quốc công bố Sách trắng “Thực tiễn và hệ thống pháp lý về chống khủng bố của Trung Quốc”

2024-01-23 11:18:31(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 23/1, Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc công bố Sách trắng“Thực tiễn và hệ thống pháp lý về chống khủng bố của Trung Quốc”.

Sách trắng nêu rõ, chống chủ nghĩa khủng bố là trách nhiệm chung của cộng đồng quốc tế. Trung Quốc từng là nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố, phải đối mặt với mối đe doạ thực tế của chủ nghĩa khủng bố trong thời gian dài. Trung Quốc đã từng bước tìm kiếm con đường pháp quyền chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế phù hợp tình hình phát triển của nước mình, nỗ lực bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh công cộng và an ninh tài sản, tính mạng của nhân dân, đóng góp cho an ninh và ổn định của khu vực và toàn cầu.

Sách trắng cho biết, thực tiễn chứng minh, tìm kiếm và thực tiễn của các nước chỉ cần có thể thể hiện quan điểm giá trị xã hội của nhân loại, tuân thủ quy tắc chống chủ nghĩa khủng bố của Liên Hợp Quốc, phù hợp tình hình và cơ chế pháp luật của nước mình, thì đã là một phần của sự nghiệp pháp quyền chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế. Trung Quốc mong muốn cùng với các nước trên thế giới thúc đẩy sự nghiệp chống khủng bố trên toàn cầu phát triển lành mạnh.

Biên tập viên:Sảnh Hoa