Công trình chiến lược “3820”: thực hiện đến nơi đến chốn một bản kế hoạch

2024-01-21 14:57:51(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Năm 1993, đồng chí Tập Cận Bình khi đó giữ chức Bí thư Thành ủy Phúc Châu đã chủ trì biên soạn “Ý tưởng chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 20 năm thành phố Phúc Châu”, đã lên kế hoạch hệ thống mục tiêu,  bước đi, bố cục, trọng điểm, v.v, phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn 3 năm, 8 năm, 20 năm của Phúc Châu, đã xác định đề cương chung, phương lược chung cho phát triển của Phúc Châu. Hiện nay, quan điểm tư tưởng của công trình “3820” vẫn có ý nghĩa chỉ đạo hiện thực cực kỳ quan trọng.

 

Quy hoạch phát triển 20 năm xác định như thế nào? Đồng chí Tập Cận Bình đề xuất “điều tra nghiên cứu là con đường tất yếu hình thành tư duy mới”. Do vậy, Phúc Châu triển khai khảo sát nghiên cứu xoay quanh 581 đề tài, hơn 1600 cán bộ; tập trung vào các nội dung nông nghiệp, công nghiệp, triệu tập dồn dập hội nghị góp ý. Đồng chí Tập Cận Bình còn yêu cầu đăng cuộc trưng cầu ý dân tại “Báo buổi chiều Phúc Châu”, trưng cầu ý kiến của người dân thành phố, chỉ sau nửa tháng, đã nhận được hơn 25 nghìn ý kiến.

Từ năm 1992 đến 1995, mức tăng trung bình GDP khu vực Phúc Châu đạt 26,6%, vượt ba bậc ngưỡng chục tỷ Nhân dân tệ trong bốn năm. Mục tiêu đầu tiên của công trình chiến lược “3820”, quy hoạch hoàn thành sau 3 năm. Từ đó, cán bộ và quần chúng thành phố Phúc Châu thực hiện đến nơi đến chốn bản kế hoạch này, hết nhiệm kỳ này thì nhiệm kỳ sau làm tiếp, mục tiêu 8 năm, mục tiêu 20 năm được quy hoạch trong công trình chiến lược “3820” cũng được thực hiện theo đúng thời hạn.

Biên tập viên:Hải Vân