Trung Quốc xác định lộ trình bảo tồn đa dạng sinh học

2024-01-19 11:22:47(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 18/1, Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc công bố “Chiến lược và Kế hoạch hành động bảo tồn đa dạng sinh học Trung Quốc (giai đoạn năm 2023-2030)”, cung cấp sự chỉ dẫn cho các ban ngành và địa phương thúc đẩy bảo tồn đa dạng sinh học.

Theo kế hoạch hành động này, đến năm 2030, tối thiểu 30% hệ sinh thái bị suy thoái trên đất liền, vùng nội thủy, vùng duyên hải và vùng biển được phục hồi hiệu quả; tối thiểu 30% đất liền, vùng nội thủy, vùng duyên hải và vùng biển được bảo tồn và quản lý hiệu quả; diện tích các khu vực bảo tồn thiên nhiên với vườn quốc gia là chủ thể chiếm khoảng 18% diện tích đất liền của Trung Quốc.

Biên tập viên:Kiều Quân