Bồn địa Tứ Xuyên lại có thêm mỏ khí lớn với trữ lượng trăm tỷ mét khối

2024-01-18 14:58:45(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 17/1, Tập đoàn Hóa chất và Dầu khí Trung Quốc công bố thông tin, trữ lượng địa chất thăm dò khí thiên nhiên tăng thêm mới ở mỏ khí Hợp Hưng Trường nằm ở bồn địa Tứ Xuyên lên đến 133,012 tỷ mét khối, đánh dấu Trung Quốc tăng thêm một mỏ dầu lớn với trữ lượng trăm tỷ mét khối.

Nguồn tài nguyên khí thiên nhiên ở bồn địa Tứ Xuyên hết sức phong phú. Tính đến nay, dự trữ địa chất khí thiên nhiên thăm dò ở bồn địa Tứ Xuyên của Tập đoàn Hóa chất và Dầu khí Trung Quốc đạt gần 3000 tỷ mét khối, lũy kế sản xuất khí thiên nhiên vượt 200 tỷ mét khối.

Biên tập viên:Kiều Quân