Các nhà khoa học xác nhận hóa thạch da động vật cổ xưa nhất đến nay

2024-01-16 15:11:43(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Một nhóm nghiên cứu quốc tế mới đây có bài viết đăng trên tạp chí “Sinh học đương đại”của Mỹ, xác nhận một mảnh hóa thạch da động vật là hóa thạch cổ xưa nhất mới được phát hiện gần đây, có niên đại cách hiện nay ít nhất 130 triệu năm.

Mảnh hóa thạch này do nhóm nghiên cứu Đại học Cát Lâm Trung Quốc và Đại học Toronto phát hiện, mảnh hóa thạch này là bề mặt da loài động vật bò sát thời kỳ đầu cổ sinh đại.

Mảnh da hóa thạch này do hai nhà yêu thích cổ sinh vật thu thập trong một hệ thống động đá vôi ở Mỹ.

Biên tập viên:Kiều Quân