Trung Quốc đưa ra 12 biện pháp xây dựng phiên bản 2.0 của thương mại gia công Trung Quốc

2024-01-16 10:48:53(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Mới đây, 10 bộ ngành Trung Quốc gồm Bộ Thương mại công bố “Ý kiến về nâng cao trình độ phát triển thương mại gia công”, đưa ra 12 biện pháp, chính sách từ 6 mặt, đưa ra lộ trình xây dựng phiên bản 2.0 của thương mại gia công Trung Quốc.

Là một phần quan trọng của kinh tế loại hình mở và ngoại thương Trung Quốc, kể từ khi tiến hành cải cách mở cửa, thương mại gia công từng phát huy vai trò quan trọng trong rất nhiều mặt như thúc đẩy mở cửa đối ngoại, nâng cấp ngành nghề, bảo đảm việc làm. Số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho thấy, từ năm 1981 đến năm 2023, xuất nhập khẩu thương mại gia công Trung Quốc trung bình tăng gần 20%/năm, lũy kế tăng gần gấp 500 lần.

Biên tập viên:Mẫn Linh