Tổng số lượng tổ chức và cơ sở hạ tầng dưỡng lão trên cả nước Trung Quốc đạt 400 nghìn

2024-01-15 14:46:38(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Phóng viên từ Hội nghị Công tác Dân chính toàn quốc được biết, tính đến quý 3 năm 2023, tổng số lượng tổ chức và cơ sở hạ tầng dưỡng lão các loại trên cả nước Trung Quốc lên đến 400 nghìn, số giường lên đến 8 triệu 206 nghìn giường. Những năm gần đây, Trung Quốc tập trung vào vấn đề cấp bách mong được giải quyết gấp trong nhóm người cao tuổi, đáp ứng hiệu quả nhu cầu dịch vụ dưỡng lão đa tầng nấc, đa dạng hóa cho người cao tuổi, cung cấp xu hướng ưu hóa hơn cho dịch vụ dưỡng lão.

 

Biên tập viên:Mẫn Linh