Người phát ngôn Văn phòng công việc Đài Loan Quốc vụ viện Trung Quốc trả lời về vấn đề bầu cử ở Đài Loan

2024-01-14 15:47:32(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 13/1, Người phát ngôn Văn phòng công việc Đài Loan Quốc vụ viện Trung Quốc đã bình luận về kết quả bầu cử ở khu vực Đài Loan, Trung Quốc.

Đài Loan là công việc nội bộ của Trung Quốc. Bất kể tình hình trên đảo Đài Loan biến đổi ra sao, trên thế giới chỉ có một nước Trung Quốc, sự thật cơ bản về Đài Loan là một phần của Trung Quốc sẽ không thay đổi, lập trường của Chính phủ Trung Quốc kiên trì nguyên tắc một nước Trung Quốc, phản đối “Đài Loan” độc lập gây chia rẽ, phản đối “hai nước Trung Quốc” và “Một Trung Quốc, một Đài Loan” sẽ không thay đổi. Nguyên tắc một nước Trung Quốc là “định hải thần châm” giữ gìn hoà bình và ổn định của eo biển Đài Loan.

Biên tập viên:Kiều Quân