Cá nhảy múa trên hồ băng chào đón năm bội thu

2024-01-12 14:49:23(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Tại thành phố Tùng Nguyên, tỉnh Cát Lâm ở miền Đông Bắc Trung Quốc, nơi được mệnh danh là “đánh bắt cá vụ đông trên hồ trắng” trên toàn quốc Trung Quốc. Mỗi năm vào mùa đông, ngư công trên ngư trường cá địa phương và quần chúng gần đó đều sẽ tiến hành tác nghiệp bắt cá vụ đông quy mô lớn trên hồ băng rộng lớn. Văn hóa đánh bắt cá cổ xưa có truyền thống nghìn năm vẫn được kế thừa đến ngày nay.

Biên tập viên:Hạ Vi