Tư tưởng mới trong điển tịch--Gen hòa bình

2024-01-12 16:11:21(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Lần này, tôi sẽ đến thăm Bảo tàng Phiên bản Quốc gia Hàng Châu, cùng các khách mời đang đợi ở đây nghiên cứu và thảo luận về nguyên nhân của sự tôn sùng hòa bình, hòa mục, hài hòa trong nền văn minh Trung Hoa.

Biên tập viên:Vũ Minh