Cục Quản lý Di dân nhà nước Trung Quốc đưa ra 5 biện pháp mới, tiếp tục tạo thuận tiện cho người nước ngoài đến Trung Quốc

2024-01-11 13:09:04(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Ngày 11/1, phóng viên từ buổi họp báo của Văn phòng báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc được biết, Cục Quản lý Di dân nhà nước Trung Quốc kể từ ngày 11/1 chính thức thực thi 5 biện pháp tạo thuận tiện cho người nước ngoài đến Trung Quốc, tiếp tục phá vỡ các khâu bế tắc liên quan về người nước ngoài đến Trung Quốc làm kinh doanh, học tập, du lịch, phục vụ và đảm bảo tốt hơn mở cửa đối ngoại trình độ cao, phục vụ thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao.

5 biện pháp này chủ yếu gồm:

Một là, nới lỏng điều kiện người nước ngoài đến Trung Quốc xin visa tại cửa khẩu;

Hai là, người nước ngoài đến Trung Quốc có thể trực tiếp nhập cảnh, miễn các thủ tục kiểm tra tại các cửa khẩu hàng không đầu mối như sân bay thủ đô Bắc Kinh v.v.;

Ba là người nước ngoài tại Trung Quốc có thể xin cấp mới hoặc cấp lại thị thực hoặc gia hạn thị thực tại nơi gần nhất.

Bốn là người nước ngoài tại Trung Quốc có thể xin cấp thị thực nhập cảnh khi cần xuất nhập cảnh nhiều lần;

Năm là đơn giản hóa thủ tục và giấy tờ xin thị thực của người nước ngoài tại Trung Quốc.

Biên tập viên:Hải Vân