Hội chợ triển lãm kinh tế – thương mại Trung Quốc trong năm 2023 đã khôi phục đến mức trước dịch Covid-19

2024-01-11 10:55:43(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ủy ban Xúc tiến Thương mại Trung Quốc ngày 10/1 công bố “Báo cáo phát triển kinh tế hội chợ triển lãm Trung Quốc 2023” cho thấy, năm 2023, Trung Quốc tổng cộng tổ chức 3923 hội chợ triển lãm kinh tế – thương mại, tăng 117,1% so với năm 2022, tăng 10,6% so với năm 2019. Số lượng và diện tích hội chợ triển lãm kinh tế – thương mại vượt mức trước dịch Covid-19, ngành hội chợ triển lãm giữ đà hồi phục toàn diện.

Trưởng phòng Quản lý triển lãm Ủy ban Xúc tiến Thương mại Trung Quốc Ô Thắng Vinh cho biết, hội chợ triển lãm kinh tế – thương mại năm 2023 của Trung Quốc đã khôi phục toàn diện đến mức trước dịch Covid-19, tình hình kinh doanh của chủ thể kinh doanh ngành triển lãm không ngừng khôi phục theo hướng tốt, các doanh nghiệp quay trở lại nước ngoài tổ chức triển lãm, tăng cường mở rộng thị trường, hội chợ triển lãm cấp quốc gia trở thành tiên phong dẫn đầu sự phục hồi của ngành triển lãm, số lượng vận hành và tỷ lệ sử dụng nhà triển lãm tăng mạnh.

Biên tập viên:Hạ Vi