Xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược được bắt nguồn từ truyền thống hữu nghị lâu đời của hai nước và cùng chung con đường xã hội chủ nghĩa

2024-01-11 07:00:04(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Nhằm tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm cao mới quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc, hai nước đã nhất trí xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam – Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, nỗ lực vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt – Trung có ý nghĩa chiến lược là sự kế thừa và phát huy truyền thống hữu nghị của “mối tình thắm thiết Việt - Trung, vừa là đồng chí vừa là anh em”. Đó cũng là sự thể hiện những nguyện vọng thiết tha sâu xa từ bao đời nay của nhân dân hai nước về hữu nghị, hoà bình, hợp tác và phát triển. Đây chính là nguồn sức mạnh to lớn và cơ sở vững chắc cho niềm tin về tương lai tươi sáng của quan hệ giữa hai nước láng giềng anh em đang trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Tư tưởng về Cộng đồng chia sẻ tương lai nhân loại là một bộ phận quan trọng trong Tư tưởng Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới của Tập Cận Bình, là thành tựu lý luận mới nhất về sự kế thừa và phát triển của văn hóa truyền thống Trung Quốc và quá trình Trung Quốc hóa chủ nghĩa Mác. Nó thể hiện tầm trí tuệ của Trung Quốc trong việc thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ chung của thế giới đang đứng trước những vấn đề toàn cầu mà nhân loại phải giải quyết trong thế kỷ 21, đáp ứng kỳ vọng của cộng đồng quốc tế về xây dựng một hình thái mới của nền văn minh nhân loại. Việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai nhân loại đã nhiều lần được ghi vào các văn kiện của Liên hợp quốc và đồng thời được chuyển từ nhận thức sang hành động, tạo nên ảnh hưởng quốc tế ngày càng sâu rộng.

Như vậy, việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt – Trung có ý nghĩa chiến lược, chính là sự chung tay của hai nước vào tiến trình phát triển chung của thế giới.

PGS.TS Nguyễn Minh Hoàn, Học viện Báo chí và Tuyên truyền thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Việt Nam

Xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt – Trung có ý nghĩa chiến lược được dựa trên nền tảng chính trị vững chắc và nguyện vọng chung giữa nhân dân hai nước. Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng xã hội chủ nghĩa gần gũi, hai nước có chung lý tưởng, niềm tin, con đường phát triển giống nhau, cùng chung tương lai và vận mệnh. Trung Quốc theo đuổi chính sách thân thiện với Việt Nam và coi Việt Nam là ưu tiên hàng đầu trong ngoại giao đối ngoại. Việt Nam coi quan hệ Việt Nam - Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại độc lập, toàn diện và đa dạng của Việt Nam. Hiện nay, Việt Nam và Trung Quốc đang tăng cường kết nối chặt chẽ giữa cơ sở hạ tầng với chuỗi công nghiệp, chuỗi cung ứng, trao đổi kinh tế, thương mại ngày càng thân thiết, năm 2023, Trung Quốc sẽ tiếp tục duy trì vị thế là đối tác thương mại lớn nhất, thị trường nhập khẩu lớn nhất và là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam.

Trong Tuyên bố chung hai nước đưa ra, Việt Nam nêu rõ sự ủng hộ việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai nhân loại, Sáng kiến Phát triển toàn cầu, Sáng kiến An ninh toàn cầu và Sáng kiến Văn minh toàn cầu. Hai bên nhất trí thúc đẩy quan hệ song phương bước vào giai đoạn mới với sự tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác an ninh thực chất hơn, hợp tác thực chất sâu sắc hơn, nền tảng dư luận tích cực mạnh mẽ hơn, phối hợp và hợp tác đa phương chặt chẽ hơn, quản lý và giải quyết tốt hơn các khác biệt. Đồng thời, hai nước đã ký 36 thỏa thuận hợp tác, bao trùm tất cả các lĩnh vực hợp tác giữa hai bên và hai nước. Tin tưởng rằng, những đồng thuận chính trị và hợp tác thiết thực này sẽ tiếp thêm động lực mạnh mẽ để Việt Nam thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ lớn mà Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra.

Nền tảng để xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam – Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược nằm ở sự hiểu biết và then chốt nằm ở hành động. Hiện nay, Việt Nam và Trung Quốc đang tìm kiếm con đường phát triển hiện đại, phù hợp với điều kiện của mỗi nước dựa trên thực tế của mình. Trên tinh thần đó, các tổ chức nghiên cứu của hai nước cần tăng cường thảo luận lý luận và trao đổi quốc tế về chủ đề cộng đồng chia sẻ tương lai chung Việt Nam - Trung Quốc, để hiểu sâu hơn về bản chất tinh thần và ý nghĩa của cộng đồng chia sẻ tương lai chung giữa Việt Nam và Trung Quốc, cũng như tạo ra nhiều kết quả nghiên cứu khoa học có tầm ảnh hưởng và giá trị tham khảo quan trọng, nhằm thúc đẩy hòa bình, phát triển, công bằng, dân chủ, đóng góp mới cho các giá trị chung của toàn nhân loại. Các doanh nghiệp và các cơ quan chính phủ hai nước cần tích cực thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận hợp tác liên quan để đảm bảo mang lại kết quả tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, đầu tư công nghiệp, thương mại, nông nghiệp, tài chính và tiền tệ. Các cơ quan báo chí, tuyên truyền và truyền thông của hai nước cũng có thể tăng cường quảng bá về mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước và sự hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc bằng cách xây dựng các chuyên đề, chuyên mục đặc biệt, v.v., đưa tin kịp thời về tình hình những thành tựu mới của hai nước trong việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam – Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, đồng thời từ tổng kết kinh nghiệm thực tiễn về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước. Những kinh nghiệm mới hình thành trong quá trình này sẽ tiếp tục củng cố nền tảng dư luận trong nhân dân về tình hữu nghị giữa hai nước và đóng góp tích cực hơn nữa cho sự ổn định và phát triển lâu dài mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, cũng như tích cực thúc đẩy hiện thực hóa các mục tiêu xây dựng hiện đại hóa mà hai bên cùng nhau đề ra.

Biên tập viên:Hải Vân