Bảo tàng phía Đông Bảo tàng Thượng Hải sẽ mở cửa toàn diện vào năm 2024

2024-01-10 14:59:31(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Trải qua 6 năm xây dựng, Bảo tàng phía Đông Bảo tàng Thượng Hải sẽ hoàn thành xây dựng và mở cửa toàn diện vào năm 2024.

Được biết, bắt đầu từ ngày 2/2/2024, Bảo tàng phía Đông Bảo tàng Thượng Hải sẽ thử nghiệm mở cửa gian triển lãm đồ đồng đen, đến lúc đó, hơn 500 cổ vật tinh xảo sẽ trình bày với công chúng về hàng nghìn năm lịch sử văn hóa đồng đen Trung Quốc. Đến cuối năm 2024, bảo tàng này sẽ thực hiện mở cửa toàn diện.

Biên tập viên:Hạ Vi