Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị: Ngoại giao Trung Quốc sẽ kiên trì nguyên tắc phương châm tự tin tự lập, mở cửa bao trùm, công bằng chính nghĩa, hợp tác cùng thắng

2024-01-10 14:56:36(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 9/1, tại Hội thảo Tình hình quốc tế và ngoại giao Trung Quốc năm 2023, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã giới thiệu công tác ngoại giao Trung Quốc năm 2024.

Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, ngoại giao Trung Quốc sẽ kiên trì nguyên tắc phương châm tự tin tự lập, mở cửa bao trùm, công bằng chính nghĩa, hợp tác cùng thắng, bám chắc xoay quanh mạch chính là thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chung vận mệnh của nhân loại, phục vụ toàn diện cho nhiệm vụ chính trị lớn nhất trong thời đại mới là hiện đại hóa kiểu Trung Quốc, không ngừng mở ra cục diện mới ngoại giao nước lớn đặc sắc Trung Quốc.


 

 

Biên tập viên:Hải Vân