Đường sắt quốc gia Trung Quốc năm 2023 vận chuyển 3,68 tỷ lượt hành khách – Lập mức kỷ lục

2024-01-09 16:54:45(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Phóng viên từ Công ty TNHH Tập đoàn Đường sắt quốc gia Trung Quốc được biết, năm 2023, đường sắt quốc gia Trung Quốc cả năm hoàn thành vận chuyển 3,68 tỷ lượt hành khách, ngày cao điểm vận chuyển hành khách đột phá 20 triệu lượt người, vận chuyển hành khách trung bình hàng ngày đột phá 10 triệu lượt người, lượng vận chuyển hành khách cả năm và ngày cao điểm đều lập mức kỷ lục.

Biên tập viên:Sảnh Hoa