Lượng thu mua lương thực trên cả nước Trung Quốc năm 2023 vượt 400 triệu tấn

2024-01-09 10:19:24(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Phóng viên từ Cục Dự trữ Lương thực và Vật tư Quốc gia Trung Quốc được biết, năm 2023, hệ thống Dự trữ Lương thực và Vật tư Quốc gia Trung Quốc đã nghiêm túc tổ chức việc thu mua lương thực vụ hè và vụ thu, tích cực tối ưu hóa dịch vụ thu mua và duy trì khối lượng thu mua trên 400 triệu tấn trong cả năm. Hiện nay, tồn kho lương thực của cả nước dồi dào, tỷ lệ tiêu thụ tồn kho cao hơn nhiều so với vạch cảnh báo an ninh lương thực quốc tế 17-18%.

Biên tập viên:Hải Vân