Ba cuộc chiến mang tính bước ngoặt của dự án “Tam Bắc” tiến triển thuận lợi với diện tích trồng cây gây rừng và cỏ hơn 667 nghìn ha

2024-01-08 11:12:11(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, phóng viên từ Tổng cục Lâm nghiệp và Đồng cỏ Trung Quốc được biết, ba cuộc chiến mang tính bước ngoặt của dự án “Tam Bắc” (vùng Tây Bắc, Hoa Bắc và Đông Bắc) của Trung Quốc tiến triển thuận lợi kể từ khi khởi động vào nửa cuối năm 2023, với diện tích trồng cây gây rừng và cỏ hơn 667 nghìn ha.

2021-2030 là thời kỳ xây dựng giai đoạn 6 của dự án “Tam Bắc”. Theo yêu cầu của quy hoạch tổng thể dự án “Tam Bắc”, Trung Quốc sẽ hoàn thành mục tiêu 400 triệu ha trước năm 2030, bao gồm cải tạo 130 triệu ha đất bị sa mạc hóa và củng cố thành quả bảo vệ và phục hồi sinh thái với diện tích 267 triệu ha.

Ba cuộc chiến mang tính bước ngoặt lớn bao gồm cuộc chiến công kiên “Nhiều khúc cua” của sông Hoàng Hà, hai cuộc chiến hủy diệt cát Kerqin và Hunshandake, và cuộc chiến ngăn chặn ở rìa hành lang Hà Tây - sa mạc Taklimakan, là những ưu tiên hàng đầu của dự án “Tam Bắc” trong thời đại mới.

Biên tập viên:La Thành