Trung Quốc cấp phép cho 921 nghìn bằng độc quyền sáng chế trong năm 2023

2024-01-08 11:47:17(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, phóng viên từ Cục Sở hữu trí tuệ quốc gia Trung Quốc biết, chất lượng và hiệu xuất xem xét sở hữu trí tuệ tại Trung Quốc tiếp tục nâng cao, cảm giác có được của các chủ thể sáng tạo không ngừng được tăng cường. Năm 2023, Trung Quốc tổng cộng cấp phép cho 921 nghìn bằng độc quyền sáng chế, tăng 15,4% so với cùng kỳ.

Năm 2023, Trung Quốc đã trình 73,812 đơn xin độc quyền quốc tế thông qua điều ước hợp tác độc quyền, trình 1166 đơn xin quốc tế về thiết kế kiểu dáng thông qua thỏa thuận La Hay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp, trình 6196 đơn xin đăng ký quốc tế thương hiệu Madrid, chiếm vị trí hàng đầu thế giới. Trong 11 tháng của năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu sử dụng sở hữu trí tuệ của Trung Quốc đạt 334.5 tỷ Nhân dân tệ.

Biên tập viên:Thiên Thư