Trung Quốc: Quân ủy Trung ương tuyên dương các đơn vị, cá nhân tiên tiến trong huấn luyện quân sự toàn quân

2024-01-07 14:42:26(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, Quân ủy Trung ương Trung Quốc ra thông báo tuyên dương 9 đơn vị và 20 cá nhân tiên tiến trong huấn luyện quân sự toàn quân.

Thông báo chỉ rõ, những năm qua, toàn quân kiên trì sự chỉ đạo của Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, đi sâu quán triệt Tư tưởng Tập Cận Bình về xây dựng quân đội hùng mạnh, đi sâu quán triệt các đường lối chiến lược quân sự trong thời đại mới, thực hiện đầy đủ tinh thần hội nghị huấn luyện quân sự của Quân ủy Trung ương, đi sâu thúc đẩy huấn luyện quân sự thực chiến, trong thực tiễn nâng cao tổng thể, xuất hiện một loạt điển hình tiên tiến có thành tích huấn luyện vượt trội, hiệu quả nêu gương rõ ràng.

Thông báo kêu gọi toàn quân noi gương các đơn vị, cá nhân được tuyên dương, quán triệt đầy đủ tinh thần Đại hội Đảng lần thứ XX, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác huấn luyện quân sự, kiên quyết hoàn thành sứ mệnh, nhiệm vụ trong thời đại mới được Đảng và nhân dân giao phó, bảo đảm thực hiện đúng thời hạn các mục tiêu phấn đấu nhân kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập quân đội.

Biên tập viên:La Thành