Cục Quản lý ngoại hối nhà nước Trung Quốc: sẽ tập trung thúc đẩy các công tác cải cách tầng nấc sâu và mở cửa trình độ cao lĩnh vực ngoại hối trong năm 2024

2024-01-06 15:52:32(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

 

Mới đây, phóng viên từ Cục Quản lý ngoại hối nhà nước Trung Quốc được biết, năm 2024, công tác quản lý ngoại hối sẽ tập trung về mặt điều phối tốt hơn giữa phát triển chất lượng cao và an ninh trình độ cao, thúc đẩy vững chắc cải cách tầng nấc sâu và mở cửa trình độ cao lĩnh vực ngoại hối, thúc đẩy thương mại xuyên biên giới và thuận tiện đầu tư và huy động vốn, tăng cường quản lý hai trong một “cẩn trọng vĩ mô + giám sát quản lý vi mô” trên thị trường ngoại hối, đảm bảo an toàn, thanh khoản, giữ  và tăng giá trị tài sản dự trữ ngoại hối …góp phần hiện đại hoá Trung Quốc bằng sự phát triển chất lượng cao của sự nghiệp quản lý ngoại hối.….

Một là đi sâu cải cách mở cửa lĩnh vực ngoại hối để phục vụ tốt hơn kinh tế thực phát triển chất lượng cao. Hai là phòng ngừa rủi ro thanh khoản nguồn vốn xuyên biên giới. Ba là tăng cường phạm vi giám sát toàn diện trong quản lý, giám sát lĩnh vực ngoại hối. Bốn là hoàn thiện kinh doanh quản lý dự trữ ngoại hối đặc sắc Trung Quốc, đảm bảo an toàn, thanh khoản và giữ giá trị, tăng giá trị tài sản dự trữ ngoại hối.

Biên tập viên:Hải Vân