Myanmar ân xá gần 10 nghìn tù nhân nhân Ngày Độc lập

2024-01-05 14:34:22(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 4/1 là Ngày Độc lập lần thứ 76 của Myanmar, Hội đồng Hành chính nhà nước  Myanmar đã ban hành hai lệnh ân xá, cho biết xem xét đến “chúc mừng Ngày Độc lập, vì chủ nghĩa nhân đạo và quan hệ với các nước”, theo các quy định liên quan của luật hình sự, Chủ tịch Hội đồng đã ân xá cho 9.652 tù nhân đang thi hành án tù tại các nhà tù ở Myanmar, ân xá cho 114 tù nhân nước ngoài đồng thời trục xuất những người này khỏi Myanmar.

Biên tập viên:Vũ Minh