Ủy ban thường vụ Bộ chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức hội nghị --- Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì hội nghị

2024-01-05 10:09:14(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 4/1, Ủy ban thường vụ Bộ chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức hội nghị cả ngày, lắng nghe báo cáo công tác Đảng ủy của Ủy ban thường vụ Quốc hội toàn quốc, Quốc vụ viện, Chính hiệp toàn quốc, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, lắng nghe báo cáo công tác của Ban Bí thư Trung ương. Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì Hội nghị và có bài phát biểu quan trọng.

Hội nghị nêu rõ, kể từ Đại hội lần thứ XVIII, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc mỗi năm đều nghe báo cáo công tác Đảng ủy của Ủy ban thường vụ Quốc hội toàn quốc, Quốc vụ viện, Chính hiệp toàn quốc, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc và báo cáo công tác Ban Bí thư Trung ương, đây là sắp xếp thể chế quan trọng trong việc kiên trì và tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng. Thực tiễn chứng minh, cơ chế này có lợi cho Đảng quản lý toàn cục, điều phối các bên, có lợi cho việc duy trì sự đoàn kết thống nhất của Đảng và tăng cường sức chiến đấu của Đảng, có lợi cho việc phát huy ưu thế chế độ Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.

Biên tập viên:Vũ Minh