Chiến khu miềm Nam tổ chức lực lượng hải quân và không quân tiến hành tuần tra định kỳ ở Nam Hải

2024-01-04 13:30:26(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Từ ngày 3-4/1, Chiến khu miền Nam Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tổ chức  lực lượng hải quân và không quân tiến hành tuần tra định  kỳ ở Nam Hải. Quân đội chiến khu giữ cảnh giác cao độ, kiên quyết bảo vệ an ninh chủ quyền, các quyền và lợi ích trên biển quốc gia, bất kỳ hoạt động quân sự nào gây rối Nam Hải và tạo ra các điểm nóng đều được kiểm soát.

 

Biên tập viên:Thanh Đóa