Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường nhấn mạnh: Thúc đẩy công tác kinh tế năm nay có bước khởi đầu tốt đẹp với trạng thái tinh thần tranh thủ sớm chiếu và cố gắng phấn đấu

2024-01-04 11:53:31(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xa: Từ ngày 2-3/1, Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã có chuyến khảo sát tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Thủ tướng Lý Cường nhấn mạnh, phải đi sâu quán triệt tinh thần chỉ thị quan trọng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình về việc thúc đẩy phát triển chất lượng cao Vành đai kinh tế sông Trường Giang, thực hiện toàn diện bố trí của Hội nghị công tác kinh tế Trung ương, đẩy nhanh phát triển sức sản xuất chất lượng cao, tiến thêm bước mới trong phát triển chất lượng cao, thúc đẩy công tác kinh tế năm nay có bước khởi đầu tốt đẹp dựa trên việc tranh thủ thời gian, trạng thái tinh thần phấn chấn, nắm bắt ngay từ đầu, làm việc thực chất.  

Biên tập viên:Vũ Minh