“Điều lệ về bảo vệ trẻ vị thành niên trên mạng Internet” của Trung Quốc được thực thi vào ngày 1/1/2024

2024-01-02 14:23:27(GMT+08:00) Tân Hoa Xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa Xã: “Điều lệ về bảo vệ trẻ vị thành niên trên mạng Internet”của Trung Quốc chính thức được thực thi vào ngày 1/1/2024. Là luật tổng hợp chuyên biệt đầu tiên về bảo vệ trẻ vị thành niên trên mạng Internet của Trung Quốc, việc thực thi điều lệ này đánh dấu việc xây dựng pháp quyền về bảo vệ trẻ vị thành niên trên mạng Internet của Trung Quốc đã bước vào giai đoạn mới.

Cùng với việc thực thi điều lệ này, nhiều ban ngành địa phương mới đây đã đi vào các cộng đồng và trường học để phổ biến kiến thức về các điều lệ.

Được biết, tiếp theo, các ban ngành quản lý mạng Internet sẽ tập trung chấn chỉnh các vấn đề nổi cộm như bịa đặt, phát tán thông tin vi phạm pháp luật, có hại, sử dụng công nghệ mới, ứng dụng mới để tạo ra các nội dung thô tục, tiếp tục làm trong sạch môi trường mạng Internet; các cơ quan kiểm sát sẽ nhằm vào các hành vi vi phạm quy định của điều lệ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ vị thành niên, tăng cường hơn nữa việc bảo hộ kiểm sát và tư pháp.

Biên tập viên:La Thành