Tạp chí “Cầu Thị” đăng bài viết quan trọng của Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình “Thúc đẩy toàn diện hiện đại hoá chung sống hài hoà giữa con người với thiên nhiên bằng xây dựng Trung Quốc tươi đẹp”

2024-01-01 14:22:46(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Tạp chí “Cầu Thị” kỳ 1 xuất bản vào ngày 1/1/2024 đã đăng một phần bài phát biểu “Thúc đẩy toàn diện hiện đại hoá chung sống hài hoà giữa con người với thiên nhiên bằng xây dựng Trung Quốc tươi đẹp”của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị Bảo vệ môi trường sinh thái toàn quốc vào ngày 17/7/2023.

Bài viết nhấn mạnh, 5 năm tới là thời kỳ quan trọng xây dựng Trung Quốc tươi đẹp, phải tiếp tục đi sâu cuộc chiến công kiên phòng chống ô nhiễm, đẩy nhanh thúc đẩy phát triển chuyển đổi mô hình carbon thấp xanh, tích cực thúc đẩy ổn thoả mục tiêu đạt đỉnh phát thải carbon và trung hoà carbon.

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa