Lượng vận chuyển hành khách trong ngày đi tàu tuyến Đường sắt Trung – Lào tại đoạn Lào lập mức cao kỷ lục

2024-01-01 15:19:00(GMT+08:00) Tân Hoa Xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa Xã: Phóng viên từ Công ty TNHH Đường sắt Lào – Trung được biết, nhân dịp năm mới 2024, lượng hành khách đi tàu tuyến Đường sắt Trung – Lào tại đoạn Lào tăng mạnh. Chỉ trong ngày 30/12/2023 đã vận chuyển 12.584 lượt khách, lập mức cao kỷ lục.

Số liệu thống kê cho thấy, tính đến ngày 31/12/2023, tuyến Đường sắt Trung – Lào tại đoạn Lào tổng cộng vận chuyển 4,033 triệu lượt hành khách và hơn 6,37 triệu tấn hàng hóa xuyên biên giới, tiếp thêm sức sống mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực .

Biên tập viên:La Thành