Lựa chọn vận mệnh chung của chúng ta

2023-12-31 21:54:48(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Mùa Đông đến dương khí sinh, bốn mùa luân chuyển.

Năm 2023 là năm không bình thường, không dễ dàng. Thế giới có hòa bình, đoàn kết, cũng có khói lửa chiến tranh; đất nước có tiến bộ, phát triển, cũng gặp khó khăn, thách thức; gia đình có vui buồn li hợp, con người có họa hay phúc trong tích tắc. Lựa chọn khác nhau tạo nên cuộc sống đa dạng, niềm tin giống nhau hướng tới mục tiêu chung.

“Mục tiêu của người Trung Quốc rất hùng vĩ, cũng hết sức chất phác, rốt cuộc là để người dân có cuộc sống tốt đẹp”.

Trên hành tinh xanh ngắt này, chúng ta có tiền đồ, vận mệnh gắn bó, cùng chung vận mệnh. 

Năm 2024, chúng ta gửi gắm hy vọng hạnh phúc, hội tụ trí tuệ của nhân loại, lựa chọn vận mệnh chung của chúng ta.

Biên tập viên:Mẫn Linh