Công tác khắc phục hậu quả thiên tai động đất ở huyện Tích Thạch Sơn ở tỉnh Cam Túc diễn ra an toàn và có trật tự, người dân được trở lại cuộc sống bình thường

2023-12-31 15:35:28(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 30/12, công tác khắc phục hậu quả thiên tai động đất có độ lớn 6,2 ở huyện Tích Thạch Sơn, Lâm Hạ Châu, tỉnh Cam Túc Trung Quốc đã bước vào ngày thứ 12. Các công việc khắc phục hậu quả thiên tai ở hai tỉnh Cam Túc và Thanh  Hải diễn ra an toàn và có trật tự, người dân được trở lại cuộc sống bình thường.

Tại huyện Tích Thạch Sơn, phóng viên nhìn thấy phần lớn khu vực kinh doanh như cửa hàng, nhà hàng,v.v đã khôi phục kinh doanh, cuộc sống đã trở lại bình thường.

Được biết, các vật tư trong ngày nghỉ Tết Dương lịch ở vùng động đất Thanh Hải đã được đảm bảo khá đầy đủ, một số nhà tạm thời đã được cung cấp mạng Internet miễn phí, tạo thuận lợi cho học sinh học online và cuộc sống người dân địa phương.

Biên tập viên:Sảnh Hoa