Chủ tịch Tập Cận Bình tiếp các phái viên ngoại giao dự Hội nghị công tác ngoại giao 2023 và có bài phát biểu quan trọng

2023-12-30 16:12:33(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo Tin Đài chúng tôi: Ngày 29/12, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình, đã tiếp tất cả các phái viên ngoại giao tham gia Hội nghị công tác thường niên của các phái viên ở nước ngoài năm 2023 và có bài phát biểu quan trọng. Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định đầy đủ những thành tựu to lớn trong công tác ngoại giao kể từ thời đại mới, yêu cầu các phái viên ngoại giao đi sâu học tập tư tưởng ngoại giao Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, không ngừng mở ra cục diện mới công tác ngoại giao nước lớn mang đặc sắc Trung Quốc.

Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ rõ, Hội nghị Trung ương về công tác đối ngoại vừa triệu tập đã xác định phương hướng mục tiêu, nguyên tắc chỉ đạo, bố cục chiến lược và nhiệm vụ cơ bản của công tác đối ngoại. Mọi người phải nghiêm túc thực hiện các bố trí quyết sách của Hội nghị Trung ương về công tác đối ngoại Trung ương, lập những thành tựu mới với tinh thần chấn phấn sôi nổi hơn.

Biên tập viên:Vũ Minh