Tàu “Tuyết Long” Trung Quốc đến trạm Trường Thành ở Nam Cực

2023-12-30 14:31:29(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Tối 28/12 (giờ Bắc Kinh), tàu “Tuyết Long” Trung Quốc đang thực hiện nhiệm vụ khảo sát Nam Cực lần thứ 40 đã đến trạm Trường Thành Nam Cực nằm ở đảo King George, sẽ triển khai làm việc bốc dỡ hàng.

Trong thời gian cập bến, đội khảo sát sẽ hoàn thành công việc bốc dỡ vật tư đảm bảo hậu cần, thiết bị nghiên cứu khoa học, đồng thời vận chuyển một số vật tư, rác thải từ trạm Trường Thành về tàu “Tuyết Long”. Để đảm bảo quá trình dỡ hàng tiến hành một cách an toàn và suôn sẻ, đội khảo sát đã đề ra phương án dỡ hàng chi tiết, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ dỡ hàng trong vòng 10 ngày.

Chuyến khảo sát Nam Cực lần thứ 40 của Trung Quốc do Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc tổ chức, đây là lần đầu tiên Trung Quốc điều 3 tàu hỗ trợ nhiệm vụ khảo sát Nam Cực. 

Biên tập viên:Thanh Đóa