Ngoại giao Trung Quốc sẽ làm nên thành tích như thế nào? Hội nghị Trung ương về công tác đối ngoại truyền đi thông điệp nặng ký

2023-12-29 15:07:58(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về công tác đối ngoại nêu rõ, xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh là quan điểm cốt lõi của tư tưởng Tập Cận Bình về ngoại giao, là mục tiêu cao cả theo đuổi của ngoại giao nước lớn đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới.

Tại hội nghị lần này, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đề xuất hai giải pháp, tức đề xướng đa cực hóa thế giới bình đẳng và có trật tự cũng như toàn cầu hóa kinh tế ưu đãi phổ quát và bao trùm.

Hai chủ trương lớn này là sự thể hiện tập trung của tư tưởng Tập Cận Bình về ngoại giao trong thực tiễn, cũng là cách tiếp cận với thế giới mà Trung Quốc luôn thực hiện. Trong bối cảnh các thách thức toàn cầu thường xuyên phát sinh hiện nay, phát biểu dứt khoát như vậy đã thể hiện thái độ nước lớn có tinh thần trách nhiệm đối với sự phát triển, vận mệnh và tiền đồ của nhân loại.

Biên tập viên:Mẫn Linh