Tư tưởng mới trong điển tịch--Phẩm chất bao dung

2023-12-29 08:30:01(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

“Hòa thực sinh vật, đồng tắc bất kế”(Muốn để sự vật phát triển khỏe mạnh, cần phải có tính đa dạng, nếu chỉ có sự đơn nhất, sự vật sẽ không thể tiếp tục tồn tại). Đây là nhận xét sâu sắc của người Trung Quốc cổ đại đối với tính đa dạng của sự vật. Vì sao nền văn minh Trung Hoa có được phẩm chất bao dung? Trong tập 4 của loạt phim chuyên đề “Tư tưởng mới trong điển tịch”, MC và nữ học giả trẻ Hạng Thư Thần thảo luận tính bao dung của nền văn minh Trung Hoa tại cố đô Tây An—khởi điểm Con đường Tơ lụa cổ đại.

Biên tập viên:Vũ Minh