Hội nghị Trung ương Trung Quốc về công tác đối ngoại diễn ra tại Bắc Kinh

2023-12-29 15:06:22(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Hội nghị Trung ương Trung Quốc về công tác đối ngoại đã diễn ra tại Bắc Kinh từ ngày 27-28/12. Tổng Bí thư, Chu tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị. Trong bài phát biểu quan trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình đã tổng kết một cách hệ thống những thành tựu mang tính lịch sử và kinh nghiệm quý báu của nền ngoại giao nước lớn đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, trình bày sâu rộng về môi trường quốc tế và sứ mệnh lịch sử đặt ra cho công tác đối ngoại trên hành trình mới, bố trí toàn diện công tác đối ngoại trong giai đoạn hiện nay và giai đoạn tới.

Hội nghị cho rằng, kể từ Đại hội Đảng lần thứ XVIII, trong hành trình vĩ đại thúc đẩy sự nghiệp Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, công tác đối ngoại giành được thành tựu và có những đổi thay mang tính lịch sử. Hội nghị nhấn mạnh, trong 10 năm thời đại mới, Trung Quốc đã mở ra cục diện mới của nền ngoại giao nước lớn đặc sắc Trung Quốc, tính tự chủ và chủ động chiến lược của ngoại giao Trung Quốc được tăng cường rõ rệt, đã trở thành nước lớn có tinh thần trách nhiệm có tầm ảnh hưởng quốc tế, năng lực dẫn dắt đổi mới sáng tạo và sức hiệu triệu đạo nghĩa hơn.

Biên tập viên:Kiều Quân