Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình ký ban hành “Điều lệ Vận tải-Vận chuyển quân sự”

2023-12-29 15:06:59(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình ký lệnh ban hành “Điều lệ Vận tải-Vận chuyển quân sự”, có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2024.

“Điều lệ” lấy Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới làm chỉ đạo, đi sâu quán triệt Tư tưởng Tập Cận Bình về quân đội hùng mạnh, đi sâu quán triệt phương châm chiến lược quân sự trong thời đại mới, thích ứng với thể chế lãnh đạo chỉ huy mới, làm rõ chức trách và quan hệ làm việc, quy phạm cơ chế vận hành, cung cấp sự bảo đảm về mặt pháp lý, sự tuân theo về chế độ và lộ trình thực hiện nhằm thúc đẩy việc xây dựng và phát triển vận tải, vận chuyển trong thời đại mới.

 

Biên tập viên:Mẫn Linh