Trung Quốc công bố báo cáo đánh giá giữa kỳ việc thực hiện “Cương lĩnh” của Quy hoạch 5 năm lần thứ 14 – tiến triển của các chỉ tiêu chủ yếu nhìn chung như dự kiến

2023-12-28 10:51:55(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 27/12, Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc công bố báo cáo đánh giá giữa kỳ về việc thực hiện “Cương lĩnh” của Quy hoạch 5 năm lần thứ 14. Báo cáo cho thấy, trong hơn hai năm thực hiện “Cương lĩnh”, tiến triển tốt đẹp, tiến triển của các chỉ tiêu chủ yếu nhìn chung như dự kiến.

“Cương lĩnh” của Quy hoạch 5 năm lần thứ 14 đã đề xuất 20 chỉ tiêu chủ yếu trong 5 mặt gồm phát triển kinh tế, thúc đẩy bằng đổi mới sáng tạo, phúc lợi an sinh xã hội, sinh thái xanh và bảo đảm an ninh. Hơn 2 năm qua, Trung Quốc đi sâu thực thi chiến lược thúc đẩy phát triển bằng đổi mới sáng tạo, giành được thành quả trong việc đột phá các công nghệ cốt lõi then chốt, ngành công nghiệp phát triển vững chắc theo hướng trung cao cấp. Số cơ quan nghiên cứu phát triển kiểu mới vượt hơn 2400. Trong số 77 cơ sở hạ tầng khoa học-công nghệ quan trọng quốc gia được quy hoạch thì đã có 35 cơ sở khánh thành và đi vào hoạt động, hình thành một loạt thành quả khoa học-công nghệ hàng đầu thế giới.

Biên tập viên:Mẫn Linh