Chủ tịch Chính Hiệp toàn quốc Vương Hộ Ninh chủ trì phiên họp Chủ tịch Chính Hiệp toàn quốc Trung Quốc

2023-12-28 14:43:49(GMT+08:00) Tân Hoa Xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 27/12, phiên họp Chủ tịch lần thứ 12 Ủy ban Toàn quốc Chính Hiệp Trung Quốc khoá XIV diễn ra tại Bắc Kinh. Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính Hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh chủ trì và bài phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị đã truyền đạt học tập những bài phát biểu và tinh thần chỉ trị quan trọng mới đây của Tổng Bí thư Tập Cận Bình. Chủ tịch Chính Hiệp toàn quốc Vương Hộ Ninh cho biết, cần nâng cao ý thức chính trị, lĩnh hội sâu sắc ý nghĩa mang tính quyết định của “Hai xác lập”, kiên quyết thực hiện “Hai giữ gìn”, kết hợp công việc thực tế của Chính Hiệp toàn quốc, quán triệt thực hiện tốt những bài phát biểu và tinh thần chỉ thị quan trọng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình. Cần hiến kế và góp sức xoay quanh việc làm tốt công tác kinh tế năm 2024, thúc đẩy kinh tế Trung Quốc phát triển chất lượng cao. Cần hỗ trợ làm tốt công tác “Tam nông”, triển khai hoạt động “vì dân phục vụ” xoay quanh việc ủng hộ nông dân, hỗ trợ nông dân, làm giàu cho nông dân và có lợi cho nông dân. 

Biên tập viên:Kiều Quân