Tổng chiều dài các tuyến chính thuộc mạng lưới đường sắt cao tốc “8 dọc 8 ngang” của Trung Quốc đạt 36.100km

2023-12-27 14:37:03(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 26/12, các tuyến đường sắt cao tốc Trung Quốc gồm tuyến Thành – Tự – Nghi kết nối Thành Đô – Tự Cống – Nghi Tân (tỉnh Tứ Xuyên), tuyến Sán – Sán kết nối Sán Đầu – Sán Vĩ (tỉnh Quảng Đông) đoạn Sán Đầu Nam đến Sán Vĩ và tuyến Long Long kết nối Long Nham (tỉnh Phúc Kiến) và Long Xuyên (tỉnh Quảng Đông) đoạn Long Nham đến Vũ Bình thông tàu và đi vào vận hành cùng lúc, các tuyến chủ yếu gồm Bắc Kinh – Côn Minh và tuyến ven biển nằm trong mạng lưới đường sắt cao tốc “8 dọc 8 ngang” không ngừng vươn dài.

Từ tháng 1 đến tháng 11 năm nay, cùng với việc hàng loạt tuyến đường sắt cao tốc mới gồm Quý Dương – Nam Ninh, Phúc Châu – Hạ Môn, Tế Nam – Trịnh Châu...khánh thành thông tàu, tổng chiều dài đường sắt cao tốc đi vào vận hành mới tăng đạt hơn 1700km, mạng lưới đường sắt cao tốc “8 dọc 8 ngang” ngày càng được đan dày.

Phó Trưởng Phòng Quy hoạch Ban Phát triển và Cải cách Tập đoàn Đường sắt Nhà nước Trung Quốc Đặng Lập Hồng cho biết, năm 2023, đầu tư vào ngành đường sắt của Trung Quốc giữ ở mức cao, đẩy nhanh xây dựng các tuyến chủ yếu thuộc mạng lưới đường sắt cao tốc “8 dọc 8 ngang”, tính đến cuối tháng 11, Trung Quốc đã khánh thành và đưa vào hoạt động các tuyến đường sắt cao tốc thuộc mạng lưới này với tổng chiều dài 36.100 km, chiếm khoảng 80%, nâng đỡ mạnh mẽ việc thúc đẩy liên kết phát triển các vùng miền.

Biên tập viên:Mẫn Linh