Hệ thống “Hải Kinh” thăm dò động đất do Trung Quốc tự chủ nghiên cứu sản xuất lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ tại nước ngoài

2023-12-27 14:47:05(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 24/12, hệ thống “Hải Kinh”, bộ trang thiết bị thăm dò động đất với độ chính xác cao đầu tiên do Trung Quốc tự chủ nghiên cứu sản xuất đã đáp tàu “Hải Dầu 720” – tàu thăm dò nước sâu cỡ lớn của Trung Quốc khởi hành từ bến Trạm Giang đến Indonesia, lần đầu tiên cung cấp dịch vụ thăm dò động đất cho thế giới, cung cấp “phương án Trung Quốc” cho việc thăm dò địa chất ở nước ngoài, có ý nghĩa quan trọng đối với “công nghệ Trung Quốc” thúc đẩy khai thác dầu khí biển toàn cầu và thúc đẩy hợp tác cùng xây dựng “Vành đai và Con đường”.

Hệ thống “Hải Kinh” là trang thiết bị trọn bộ thăm dò động đất đầu tiên do Trung Quốc tự chủ nghiên cứu và sản xuất. Dự án dịch vụ thăm dò động đất tại nước ngoài lần này đã mở ra cục diện mới phát triển trang thiết bị tham dò dầu khí nước sâu của Trung Quốc, cất bước đi đầu tiên cho trang thiết bị thăm dò do Trung Quốc tự chủ nghiên cứu sản xuất thâm nhập vào thị trường quốc tế.  

Biên tập viên:Kiều Quân