Trung Quốc kiện toàn hệ thống giám sát, cảnh báo sớm và chỉ huy ứng phó khẩn cấp dịch bệnh truyền nhiễm tập trung, thống nhất và hiệu quả cao

2023-12-27 14:37:56(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 26/12, Trung Quốc chính thức công bố “Ý kiến chỉ đạo về thúc đẩy phát triển chất lượng cao sự nghiệp dự phòng và kiểm soát bệnh tật”. “Ý kiến” đề xuất mục tiêu phát triển là đến năm 2030, hoàn thiện cơ chế phối hợp phòng chống liên bộ ngành, liên khu vực cũng như giữa quân đội và địa phương, hoàn thành xây dựng hệ thống kiểm soát bệnh tật lấy các cơ quan kiểm soát và phòng chống bệnh tật chuyên khoa làm chủ lực, dựa vào các cơ quan y tế, lấy các cơ quan vệ sinh y tế ở cơ sở làm nền tảng, hòa hợp quân dân, kết hợp phòng, chống và phối hợp trong cả xã hội.

“Ý kiến” nêu rõ, về mặt tăng cường chức năng nòng cốt của các cơ quan kiểm soát bệnh tật, cần xây dựng lớn mạnh các trung tâm kiểm soát bệnh tật ở Trung Quốc, xây dựng xuất sắc các trung tâm kiểm soát bệnh tật cấp tỉnh, làm tốt công tác tái thành lập các trung tâm kiểm soát bệnh tật cấp thành phố và cấp huyện, thúc đẩy một cách ổn thoả và có trật tự việc cấu trúc lại với các cơ quan giám sát vệ sinh y tế đồng cấp.

“Ý kiến” yêu cầu nâng cao toàn diện năng lực chuyên môn trong kiểm soát bệnh tật, bao gồm năng lực giám sát, cảnh báo sớm, kiểm nghiệm và xét nghiệm, năng lực xử lý khẩn cấp, năng lực cứu chữa bệnh truyền nhiễm.

Biên tập viên:Mẫn Linh