Kỳ họp thứ 7 Ủy ban thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc khóa XIV xem xét Dự thảo Luật Từ thiện

2023-12-26 14:36:43(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Kỳ họp thứ 7 Ủy ban thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc khóa XIV diễn ra từ ngày 25-29/12, dự thảo quyết định sửa đổi Luật Từ thiện ngày 25/12 cũng được đệ trình lên kỳ họp xem xét.

Dự thảo Luật Từ thiện xây dựng và kiện toàn hơn nữa chế độ giám sát quản lý nền tảng, xác định rõ nền tảng cung cấp dịch vụ trực tuyến xin trợ giúp dành cho cá nhân cần phải thông qua Bộ Dân chính chỉ định, tiến hành kiểm tra thực hư của thông tin xin giúp đỡ mà cá nhân đó công bố, biện pháp quản lý cụ thể do Bộ Dân chính và các cơ quan khác như Văn phòng Thông tin Internet Nhà nước, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin, v.v., đưa ra quy định khác.

 Ủy viên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Hiến pháp và Pháp luật Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Từ Huy cho biết, Dự thảo Luật Từ thiện còn quy định, tổ chức từ thiện còn tồn tại các hành vi trái phép như tự chia chác, dùng vào việc khác, giữ lại hoặc chiếm đoạt tài sản từ thiện, ngoài việc tiến hành xử phạt người có trách nhiệm liên quan với trường hợp nghiêm trọng, cấm người chủ quản phụ trách trực tiếp và người có trách nhiệm trực tiếp khác đảm nhiệm nhân viên quản lý tổ chức từ thiện trong vòng 1-5 năm.

Biên tập viên:Thu Nguyệt