Tổng Công ty Xây dựng Trung Quốc công bố “Chương trình người thợ Lỗ Ban” tại UAE

2023-12-25 10:47:19(GMT+08:00) Nhân dân Nhật báo
Chia sẻ:

Theo Báo Điện tử tờ “Nhân dân Nhật báo” Trung Quốc: Mới đây, Tổng Công ty Xây dựng Trung Quốc (CSCEC) thực hiện “Chương trình người thợ Lỗ Ban” tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). “Chương trình người thợ Lỗ Ban” là dự án thương hiệu phát triển bền vững do Tổng Công ty Xây dựng Trung Quốc đưa ra. Được biết, Tổng Công ty Xây dựng Trung Quốc tại Trung Đông xây dựng Học viện Lỗ Ban theo đúng thời hạn tại UAE, hiện đã tổ chức 153 hoạt động tập huấn, che phủ hơn 10 nghìn người.

Đại diện Taqdeer (Tắc-đin), cơ quan Chính phủ UAE cho biết, Tổng Công ty Xây dựng Trung Quốc là một trong những công ty tổng thầu xây dựng có tầm ảnh hưởng nhất tại khu vực Trung Đông, mong đợi chứng kiến “Chương trình người thợ Lỗ Ban” của công ty này thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành xây dựng UAE, có sự đóng góp mới lớn hơn cho tầm nhìn “We The UAE 2031” của Chính phủ UAE.

Biên tập viên:Kiều Quân